A képzésről


Tegyük fel, hogy van egy legalább középfokú német nyelvvizsgája vagy német kéttannyelvű középiskolában végzett – ebben az esetben lehetősége van egy olyan képzési programban részt venni, mellyel diplomáját és szaktudását még értékesebbé és keresettebbé teheti. A Műegyetem és a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT, korábban Karlsruhei Egyetem) együttműködése nyomán négy műszaki szak hallgatói jelentkezhetnek egy olyan képzésre – a német nyelvű mérnökképzésre – mely ugyanazt a tananyagot és ugyanazt a diplomát is adja, mint aminek megszerzésére eredetileg is jelentkeztek – a tantárgyak egy részét azonban német nyelven teljesíthetik és eltölthetnek egy vagy két teljesen akkreditált, a Műegyetemen is aktív félévnek számító szemesztert Németország egyik legszínvonalasabb egyetemén.

A KIT-n ugyanúgy képeznek villamosmérnököket és informatikusokat, mint nálunk, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon. Minkét egyetemen bolognai rendszerű a képzés (BSc és MSc). A két egyetem között 1970 májusától létezik együttműködési megállapodás, 1992-től a német nyelvű BSc-képzés elindítása által ez a kapcsolat még szorosabbá vált. Az Európa és a világ egyetemeinek rangsorában rendkívül előkelő helyet elfoglaló Karlsruhei Technológiai Intézet felénk megnyilvánuló elismerése, hogy 2018 júliusában a villamosmérnöki szakon kettős diplomát (double degree) eredményező képzési megállapodást írtunk alá, amely 2018 szeptemberében indul. 

Kettős diplomát eredményező képzés a villamosmérnöki szakon

A villamosmérnöki szak hallgatói BSc tanulmányaik első két félévében tantárgyaikat német nyelven hallgatják a BME-n, azok valamennyi számonkérését is német nyelven teljesítik. Ezt követően a harmadik és a negyedik félévüket Karlsruhéban töltik ösztöndíjjal, a KIT rendes hallgatóivá válnak, és két félévig a KIT villamosmérnök képzésének mintatanterve szerint haladnak. A kint teljesített tantárgyak pontosan megfeleltethetők a BME villamosmérnöki képzés mintatanterve tantárgyainak, így hazatérésük után a teljesített tantárgyak befogadásra kerülnek itthoni tanulmányaikba. Ötödik és hatodik (specializációs) féléveiket ismét itthon teljesítik, ekkor már magyar nyelven hallgatva a tantárgyakat, utolsó félévükben szakdolgozatukat mindkét intézményhez kapcsolódva készíthetik el. Szakdolgozatuk bírálata és minősítése mindkét intézmény által megtörténik, záróvizsgájukat is közös felügyelet alatt teszik le. Alapképzésük végén az előírt követelményeket teljesítő hallgatók mindkét intézmény BSc diplomáját elnyerik (ún. kettős diploma, double degree).

Német nyelvű képzés a mérnökinformatikus szakon

A mérnökinformatikus szak hallgatói BSc tanulmányaik első négy félévében tantárgyaikat német nyelven hallgatják a BME-n, azok valamennyi számonkérését is német nyelven teljesítik. Ezt követően az hatodik félévüket Karlsruhéban töltik ösztöndíjjal, a KIT vendéghallgatóivá válnak. Ebben a félévben egy általunk ajánlott tantárgyfelvételt kell követniük ahhoz, hogy a kint teljesített tantárgyak megfeleltethetők legyenek a BME mérnökinformatikus mintatanterv tantárgyainak. Megfelelő teljesítést követően hazatérésük után a tantárgyak befogadásra kerülnek itthoni tanulmányaikba. A hetedik félévüket ismét itthon teljesítik, ekkor már magyar nyelven hallgatva a tantárgyakat. Alapképzésüket mesterképzésen folytatva annak végén, mesterdiplomájukba a KIT és a BME oktatási vezetői által aláírt tanúsítványt kapnak arról, hogy tanulmányaikat a német nyelvű képzés keretei között végezték.

A német nyelvű képzés mindkét szakon elitképzésnek tekinthető, mivel a program hallgatóinak az átlagosnál magasabb elvárásokat kell teljesíteniük (ld. szabályok), felkészülve a külföldi tanulmányokra és képviselve hazánk felsőoktatását egy neves külföldi egyetemen. A közismert német érdekeltségű iparvállalatok tapasztalataink szerint nagy érdeklődést mutatnak a képzés résztvevői iránt, szakmai programokkal, ösztöndíjakkal támogatva őket.

A képzésre történő jelentkezés lehetőségeiről itt olvashat.