Tanterv


Villamosmérnöki szak

A villamosmérnöki szak hallgatói a kettős diploma elnyerése érdekében egy a két intézmény által egyeztetett mintatanterv szerint kell haladjanak, amelyben a magyar nyelvű képzés mintatantervének elemei ugyanúgy előkerülnek, mint a német egyetemé. A két képzés lehető legjobb összehangolása érdekében vannak sorrendi eltérések a tantárgyak előfordulásában a magyar nyelvű képzés mintatantervéhez képest. A német nyelvű villamosmérnök képzés hallgatói ezen összehangolt tanterv szerint kell haladjanak. A főbb eltérések a következők:

  1. Néhány tantárgy korábbi félévben fordul elő, mint a magyar nyelvű képzés mintatantervében, mivel a harmadik és negyedik félévre a KIT mintatanterve szerint történő haladást elő kell készítenie.
  2. A KIT-n teljesített két félév alatt a hallgatók nem minden tantárgyat hallgatnak, ami a magyar nyelvű mintatantervben előírás lenne számukra. Ezeket a tantárgyakat hazatérésük után az ötödik – hetedik félévek alatt teljesíteniük kell. Ez viszont nagyon megemelné az ezen félévek alatt elvégzendő munkamennyiséget és a teljesítendő kreditek számát, ezért a hallgatók a mintatanterv által előírt 4 specializáció tantárgy közül egyet nem kell teljesítsenek (ld. szabályok).
  3. A magyar nyelvű képzés előtanulmányi rendje a német képzés hallgatóira is kötelező. Azoknál a tantárgyaknál, melyek előfordulási sorrendje eltér a magyar mintatantervétől, az előírások megfelelő hangolásával biztosítjuk az adott tantárgyak felvehetőségét a német képzés hallgatói számára is.
  4. A két intézmény mintatantervének kreditszám-eltérései miatt a Karlsruhéban teljesített többletkrediteket a BME a szabadon választható tantárgykeret kreditjei közé fogadja be.
  5. A hallgatók számára (korábban teljesített nyelvvizsgáiktól függetlenül) a képzés első és szükség esetén a második szemeszterében német nyelvi felkészítő kurzuson kell részt venniük, amíg a BME Idegen Nyelvi Központ számukra a megfelelő szintű nyelvtudást igazoló tanúsítványt ki nem adja.
  6. A magyar nyelvű képzés mintatantervében szereplő gazdasági-humán tantárgyak közül a kötelezőket (12 kredit) a német képzés hallgatóinak is teljesíteniük kell. Ennek a tantárgyblokknak a kötelezően választható ismeretei közé kerülnek befogadásra a felkészítő nyelvi kurzusok teljesített kreditjei és a Karlsruhéban ilyen ismeretkörben szerzett kreditek.

A német nyelvű villamosmérnök-képzés mintatanterve itt található.
A magyar nyelvű villamosmérnök-képzés mintatanterve és előtanulmányi rendje itt található.
A KIT és a BME villamosmérnök-képzésének összehasonlító táblázata itt található.

Mérnökinformatikus szak

A mérnökinformatikus szak hallgatói teljes alapképzésük során a magyar nyelvű mérnökinformatikus-képzés mintatantervének és előtanulmányi rendjének megfelelően haladnak. Eltérések:

  1. A hallgatók számára (korábban teljesített nyelvvizsgáiktól függetlenül) a képzés első és szükség esetén a második szemeszterében német nyelvi felkészítő kurzuson kell részt venniük, amíg a BME Idegen Nyelvi Központ számukra a megfelelő szintű nyelvtudást igazoló tanúsítványt ki nem adja.
  2. Az ötödik félévükben a KIT-n teljesítendő tantárgyakra a kiutazó hallgatók egy előírt tantárgylistát kapnak (amely választható elemeket is tartalmaz). Annak érdekében, hogy az itthoni mintatanterv tantárgyainak teljesítésével ne maradjanak el jelentősen, a hallgatóknak a tantárgyaikat ezen ajánlás szerint kell felvenniük és teljesíteniük.
  3. A magyar nyelvű képzés mintatantervében szereplő gazdasági-humán tantárgyak közül a kötelezőket (12 kredit) a német képzés hallgatóinak is teljesíteniük kell. Ennek a tantárgyblokknak a kötelezően választható ismeretei közé kerülnek befogadásra a felkészítő nyelvi kurzusok teljesített kreditjei.

A magyar nyelvű mérnökinformatikus-képzés mintatanterve és előtanulmányi rendje itt található.